Komunikat Komisji

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przywiązuje ogromną wagę do tematyki historycznej w imprezach pieszych. Rocznice historycznych wydarzeń są od lat okazją do podejmowania działań przez przodowników i ogniwa turystyki pieszej PTTK. Komisja TP koordynuje te poczynania rzucając hasło cyklu imprez, proponując okolicznościowe odznaki, albo Indywidualne Rajdy Piesze.
Dlatego doniosła, 150-ta rocznica wybuchu Powstania Styczniowego jest powodem ogłoszenia ogólnopolskiej akcji pod nazwą

"PTTK W 150. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO"

W ramach tej akcji zalecamy organizację imprez, których trasy będą prowadziły do miejsc bitew, cmentarzy powstańczych, samotnych leśnych mogił, imprez, podczas których uczestnicy usłyszą od przodowników opowieść o dramatycznych wydarzeniach Powstania, o ludziach w nich uczestniczących, o ich zmaganiach z wrogiem i z losem.
Wiodącą imprezą tej akcji jest trwający od 22 stycznia 2013 r. do 5 sierpnia 2014 r. "Ogólnopolski Indywidualny Rajd w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego". Regulamin tego rajdu zamieszczony jest na naszej stronie.
Tym razem zapraszamy do wzięcia udziału w akcji nie tylko piechurów, ale wszystkich turystów, miłośników wszelkich turystycznych wypraw, w dowolnej dyscyplinie. Apelujemy do Komisji, Rad i Zespołów Zarządu Głównego o włączenie się w ten wielki turystyczny ruch dla uczczenia wielkiego czynu naszych przodków.