VII MARSZ PAMIĘCI Z O¦WIĘCIMIA DO WODZISŁAWIA ¦LˇSKIEGO W 73 ROCZNICĘ „MARSZU ¦MIERCI” NA TRASIE KL AUSCHWITZ BIRKENAU – LOSLAU
Miesi±c styczeń 2018 roku to 73 rocznica tragicznego w skutkach ewakuacyjnego przemarszu kolumn więĽniów likwidowanego obozu KL Auschwitz . W dniach 18 ÷ 21 stycznia 1945 roku wy-prowadzano z likwidowanego na szybko obozu KL Auschwitz – Birkenau oraz jego wielu podobo-zów kilkadziesi±t tysięcy więĽniów. Ewakuacja odbywała się w pieszych kolumnach ewakuacyjnych do stacji kolejowych w różnych miejscowo¶ciach. Jedn± z takich stacji był dworzec kolejowy w Wodzisławiu ¦l±skim dok±d prowadzono więĽniów dwoma trasami z O¶więcimia: - przez Brzeszcze, Pszczynę, Studzionkę, Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Mszanę, - przez Brzeszcze, Pszczynę, Żory, ¦wierklany, Marklowice.
Po ewakuacji na każdej z tych tras pozostało wiele mogił zbiorowych oraz indywidualnych na cmen-tarzach oraz na poboczach dróg. Mróz oraz wycieńczenie i głód a również zabijanie przez konwoju-j±cych esesmanów powodowały, że na trasach tych marszy życie straciło kilkaset osób.
Marsze te szybko okre¶lone zostały jako "marsze ¶mierci".
Dla uczczenia poległych w tych marszach, dla oddania im należnego hołdu a także dla zachowania pamięci o tych tragicznych wydarzeniach członkowie Komisji Krajoznawczej oraz Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Radlin z inicjatywy Jana Stolarza już po raz siódmy przeszli pieszo w dniach od 17 do 21 stycznia b.r. w tak zwanym „Marszu Pamięci” trasę z O¶więcimia przez Brzeszcze, Jawiszowice, Pszczynę, Porębę, BrzeĽdĽce, Studzionkę, Pawłowice, Bzie Zameckie, Jastrzębie Górne i Zdrój, Mszanę, Wilchwy do Wodzisławia ¦l±skiego. Pokonuj±c około 80 km (z doj¶ciami do mogił na cmentarzach) przybyli do 21 miejsc pamięci (mogiły zbiorowe, mogiły indywidualne, pomniki i tablice).
Marsz tegoroczny uzupełniany był wielokrotnie spotkaniami z uczniami w Zespole Szkół im. Po-wstańców ¦l±skich w MiedĽnej i na spotkaniach w kilku ¶wietlicach. Uczestniczono w gminnych uroczysto¶ciach rocznicowych w MiedĽnej, w Pawłowicach i w Mszanej a także w mszy ¶więtej w ko¶ciele WNMP w Studzionce w intencji poległych w Marszu ¦mierci oraz w intencji uczestników Marszu Pamięci.
W tegorocznym VII już Marszu Pamięci uczestniczyło od 14 osób na całej trasie (7 członków nasze-go Oddziału PTTK Radlin, 2 osoby z Oddziału PTTK Wodzisław, 2 osoby z Wodzisławskiego Uni-wersytetu Trzeciego Wieku, nauczyciele) do około 200 osób na trasie z Pawłowic do granicy Pnió-wek – Bzie. Byli w marszu obecni na pewnych odcinkach uczniowie wielu szkół z nauczycielami, władze miast i gmin w tym Prezydent Wodzisławia ¦l±skiego – Mieczysław Kieca, Prezydent Ja-strzębia Zdrój Anna Hetman, dyrektorzy O¶rodków Kultury w Pawłowicach i w Wodzisławiu ¦l±-skim, radni gminni, miejscy i powiatowi Wodzisławia ¦l±skiego, Jastrzębia Zdrój, Pawłowic i Pszczyny.
Należy wyrazić wielkie podziękowanie i szacunek wszystkim władzom samorz±dowym, organiza-cjom, dyrekcjom szkół w MiedĽnej i w Jastrzębiu Zdroju, nauczycielom i ich uczniom, pocztom sztandarowym, proboszczom parafii w Studzionce i w Porębie a przede wszystkim mieszkańcom Studzionki (którzy przyjęli uczestników Marszu Pamięci do swoich domów na nocleg) za wszystko co uczyniono dla uczestników VII Marszu Pamięci aby można było ten marsz kontynuować bez-piecznie i ku pamięci. Dziękujemy za złożone kwiaty, zapalone znicze oraz za modlitwę w intencji poległych w Marszu ¦mierci. Dziękujemy za zaproszenia do zobaczenia na trasie przyszłorocznego Marszu Pamięci.

Organizatorzy
Oświęcim. Przy bramie obozowej Arbeit Macht Frei 
Jawiszowice. Przy pomniku na terenie byłej filii obozu KL Auschwitz 
Miedźna. Spotkanie uczestników Marszu Pamięci z młodzieżą szkolną 
Miedźna. Uroczystość na cmentarzu przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci 
Pszczyna. Na cmentarzu przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci
Studzionka. Na cmentarzu przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci 
Studzionka. Po mszy św. z mieszkańcami Studzionki, którzy przyjęli uczestników Marszu Pamięci na nocleg do swoich domów 
Pawłowice. Na cmentarzu przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci 
Jastrzębie Zdrój Bzie i Pawłowice Pniówek - władze samorządowe Pawłowic i Jastrzębia Zdroju przy pomniku 
Jastrzębie Górne. Przed cmentarzem, przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci
Jastrzębie Zdrój. W Parku Zdrojowym przy pomniku ofiar Marszu Śmierci 
Mszana. Na cmentarzu przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci 
Na trasie VII Marszu Pamięci w czwartym dniu marszu - z Mszanej do Wodzisławia Śląskiego 
Wodzisław Śląski. Na Górze Piaskowej (przy ulicy Ofiar Oświęcimskich), przy pomniku i mogile zbiorowej ofiar Marszu Śmierci 
Wodzisław Śląski. Na dworcu kolejowym - docelowym miejscu pieszego Marszu Śmierci w 1945 roku oraz VII Marszu Pamięci w 2018 roku

Strona:  
[ Poprzednia ]           [ Następna ]
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.