Po szkoleniu w Przedborzu


Realizując zadania Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego wynikające ze statutu, Oddział w Żarnowie przy współpracy z Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego zorganizował w dniach 17 - 19 listopada br. szkolenie kadr turystycznych. Inauguracja nastąpiła w zabytkowym ratuszu w Przedborzu, gdzie zgromadzili się uczestnicy i wykładowcy. Gospodarz miasta, burmistrz Miłosz Naczyński przedstawił walory Przedborza i okolicy, a następnie dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi Andrzej Danowski zaprezentował "Wybrane zabytki woj. łódzkiego". Pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Artur Zieliński wygłosił referat pt. " Atrakcyjność turystyczna woj. świętokrzyskiego" zaś z-ca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, dr Piotr Wypych mówił o naszych parkach krajobrazowych. Były też prezentacje dyrektora Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu dr Michała Chłopka "Zagłębie Staropolskie; stare i nowe technologie w turystyce" oraz dr Mieczysława Żochowskiego "Nazewnictwo miejscowe jako źródło wiedzy krajoznawczej". W trakcie pobytu w ratuszu przedstawiciele Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie uhonorowali prezesa O/PTTK w Żarnowie medalem wybitym z okazji 65-lecia Komisji. Była też okazja do wręczenia dwóch złotych odznak turystyki pieszej Urszuli Jędrasik i Justynie Nicoś oraz brązowej kolarskiej odznaki kolarskiej Adamowi Boćkowi. Po kolacji kontynuowano zajęcia specjalistyczne w grupach kandydatów na przodowników turystyki pieszej, przodowników turystyki kolarskiej, instruktorów ochrony przyrody i instruktorów fotografii krajoznawczej. Wykładowcami byli: Stanisław Łuć i Mieczysław Żochowski z ramienia Komisji Turystyki Pieszej PTTK, Wojciech Pasek i Zygmunt Szmidt - przodownicy turystyki kolarskiej, Andrzej Wąsikowski - przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK i Andrzej Danowski - dyrektor CFK PTTK w Łodzi. W sobotę rano przyrodnicy udali się do siedziby Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a pozostali szkolili się w salach konferencyjnych obok schroniska będącego bazą noclegową i żywieniową. Sekretarz Urzędu Gminy w Aleksandrowie Paweł Mamrot przedstawił prezentację multimedialną o historii i przyrodzie swojej gminy oraz współpracy samorządu terenowego z PTTK. Prezes O/PTTK w Żarnowie zapoznał uczestników szkolenia z odznaką krajoznawczą powiatu opoczyńskiego a także w 20 -minutowym wystąpieniu z głównymi działaniami Oddziału w całym 20 - leciu jego istnienia. Marcin Marciniewski - obecny szef PTTK w Kielcach w ramach egzaminu na instruktora krajoznawstwa regionu przedstawił "Starożytne hutnictwo u podnóża Łysogór". W niedzielę odbyły się egzaminy testowe w poszczególnych grupach specjalistycznych. Na egzamin kolarzy przyjechał wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Warszawie - Marek Koba. Po sprawdzeniu testów okazało się, że wszyscy uczestnicy, którzy przystąpili do egzaminów zaliczyli go z wynikiem pozytywnym. W grupie 13 kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej, jeden zdobył uprawnienia młodzieżowego PTP, 3 osoby uzyskało uprawnienia na województwo łódzkie, 3 osoby zdało egzamin na woj. świętokrzyskie, 2 osoby na woj. mazowieckie, po 1 osobie na woj. kujawsko - pomorskie, śląskie, opolskie i lubelskie. Egzamin na instruktora ochrony przyrody zdało 8 osób, 1 osoba na instruktora krajoznawstwa regionu, a 5 osób uzyskało zaświadczenia o szkoleniu dla instruktorów fotografii krajoznawczej. W szkoleniu wzięło udział 36 członków PTTK z oddziałów w Sieradzu, Kutnie, Łodzi, Pabianicach, Zduńskiej Woli i Żarnowie. Spoza woj. łódzkiego były osoby z Kielc, Radomia, Zabrza i Szczecina. W sobotę wieczorem na spotkanie integracyjne przybyli: poseł na Sejm RP Krzysztof Maciejewski, burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej Wojciech Karbownik. Uczestnicy szkolenia podkreślali dobrą atmosferę panującą w Przedborzu, ciekawą i różnorodną tematykę poszczególnych zajęć i profesjonalność wykładowców. Dzięki szkoleniu i uzyskanym wynikom przybyło wielu członków kadry turystycznej PTTK w naszym Towarzystwie.

                                     Włodzimierz Szafiński

Zdjęcia ze szkolenia
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.