KLUB  BYWALCA

KLUB  BYWALCA  OGÓLNOPOLSKICH  ZLOTÓW PRZODOWNIKÓW  TURYSTYKI  PIESZEJ  PTTKRok 2001
Klub zainicjowany został przez ks.prał.dr. Jerzego Pawlika w trakcie 44 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Szczecinie dnia 23 września 2001 roku. Ustalono proste zasady przynależności. Członkiem Klubu może zostać uczestnik minimum 15 Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej. Inicjatywę przyjęto z entuzjazmem i powszechnym aplauzem.

2002 - 2003
Na następnym 45 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w 2002 r w Kaliszu oraz w 2003 trakcie 46 Zlotu w Sielpi Bogusław Wiśniewski ze Szczecina rozprowadzał ankiety uczestnictwa w Zlotach. Na ich podstawie i w wyniku indywidualnych zgłoszeń powstawała lista osób ubiegających się o członkostwo w Klubie Bywalca. Z inicjatywy ks. Jerzego Pawlika wydano metalowe odznaki klubowe według projektu Włodzimierza Majdewicza. Legitymacje członkowskie zaprojektował Adam Gostyński. Ewidencję uczestnictwa w Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej prowadzi na bieżąco Andrzej Stróżecki. Członkowie Kapituły Klubu posiadają specjalnie odznaki, wykonane mosiądzu na prostokątnej przywieszce z napisem "KAPITUŁA KLUBU".

2004
W Legnicy 19.09.2004 roku w ostatnim dniu 47 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej przedstawiono skład "Kapituły Klubu"
Ks.dr.prał. Jerzy Pawlik     - Kanclerz Kapituły
Włodzimierz Majdewicz     - Vice Kanclerz
Andrzej Stróżecki     - Sekretarz
Adam Gostyński     - Rzecznik
Dokonano wtedy pierwszych uroczystych wręczeń. Odznaki wręczał Ks.dr.prał.Jerzy Pawlik wraz z Włodzimierzem Majdewiczem w asyście pozostałych członków Kapituły Klubu Bywalca. Odznaki i legitymacje wręczono pierwszym 23 osobom (numery 1-23).

2005
Na 48 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Łódź Pabianice 2005 wręczono kolejne odznaki i legitymacje (nr.24-40).

2006
W trakcie 49 Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Olsztynie wręczono następne odznaki (nr.41-46).

2007
Na zakończenie 50 Jubileuszowego Zlotu w Podlesicach wręczono 4 wręczono 4 kolejne odznaki. Pozostała jedna nie wręczona bo nie było osoby wyróżnionej (nr 47-51).

2008
Ostatniego dnia 51 Zlotu w Lublinie Klub powiększył się o następną grupę osób (nr 52-57).

2009
W marcu 2009 roku zmarł ks. Jerzy Pawlik.
Drugiego dnia 52 Zlotu w Jaworze nowym członkom odznaki w asyście członków kapituły wręczała powołana na Kanclerza Klubu Bywalca Teresa Trębalowa (nr 59-67).

2014
Na zakończenie 57 Zlotu w GnieŸnie został przedstawiony nowy Sekretarz Kapituły, którym został Kolega Ryszard Bałabuch.

2018
Na rozpoczęciu 61 Zlotu w Krakowie został przedstawiony nowy Sekretarz Kapituły, którym został Kolega Włodzimierz Szafiński.
Na zakończenie Zlotu wręczono odznaki i legitmacje czterem osobom (nr 86-89).

Lista członków KLUBU "BYWALCA"

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.