48 ZLOT PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
Łódź-Pabianice 2005
Oddział PTTK w Pabianicach
Oddział PTTK w Łodzi


- Jest to jeden z najlepiej przygotowanych i najciekawszych zlotów - podsumował 48 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Pabianicach Włodzimierz Majdewicz - przewodniczący turystów pieszych Zarządu Głównego PTTK. Tę pochwałę wysłuchało prawie dwustu piechurów - krajoznawców z całej Polski na zakończeniu zlotu 4 września. Głównym organizatorem święta turystów, odbywającego się corocznie, był Oddział PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach, któremu pomagał Oddział PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi. Piechurów zakwaterowano w gościnnych akademikach Politechniki Łódzkiej - Uprawnienia przodownika turystyki pieszej posiada w kraju około trzech tysięcy osób, a w województwie łódzkim około stu. Przy ich pomocy w ubiegłym roku na naszym terenie oddziały PTTK zorganizowały tysiąc imprez turystycznych - powiedział Edward Jabłoński, komandor zlotu.

Patronat honorowy nad zlotem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Stanisław Witaszczyk, a w komitecie honorowym zasiedli: posłanka na Sejm RP Anita Błochowiak, Wojewoda Łódzki Stefan Krajewski, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Dorota Biskupska - Najdowska, przewodniczący Rady M. Łodzi Sylwester Pawłowski, Starosta Grzegorz Janczak, prezydent Pabianic Jan Berner, przewodniczący RM Jerzy Marynowski, Prezes ZG PTTK Janusz Zdebski oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Pabianic Anna Teodorczyk. Spotkanie turystów odbywało się w dniach od 31 sierpnia do 4 września. Najważniejszym dniem dla organizatorów była sobota, gdy przodownicy najpierw zwiedzili zamek i kościół św. Mateusza w Pabianicach, a następnie udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach na uroczystości z udziałem władz samorządowych i PTTK oraz członków Komitetu Honorowego lub ich zastępców: Marka Woźniackiego z Urzędu Marszałkowskiego i Krystyny Rendeckiej - wiceprezydenta Pabianic. Na sali obecni byli: zastępca sekretarza generalnego Ryszard Kunce, członkowie ZG PTTK: Adam Gostyński, Jolanta Śledzińska, Ryszard Mamenas i Paweł Mordala; członkowie honorowi PTTK: Teofil Ligęza, Adam Gostyński, Konrad Bielecki, Teresa Trębala; władze towarzystwa: Anna Teodorczyk i Edward Jabłoński, władze Komisji Turystyki Pieszej: Włodzimierz Majdewicz, Jadwiga Zwierz, Stanisław Łuć i Honorowy Członek Władysław Gwardys oraz opiekun komisji Barbara Kalinowska.

Kulminacyjnym punktem spotkania było nadanie tytułów Honorowego Przodownika PTTK zasłużonym działaczom. Z pabianickich turystów ten zaszczytny tytuł uzyskał Tadeusz Piekarek, z łódzkich Andrzej Róg, a ze Zgierza Jerzy Hejna.

Zebrani turyści również podziwiali w domu kultury pokaz audiowizualny prezentujący poprzedni zlot w Legnicy i piękno woj. łódzkiego oraz wystawę zdjęć pokazujący działalność Klubu Turystyki Pieszej "Aaron" PTTK Pabianice - pomysłodawcę zlotu, przygotowane przez Małgorzatę i Zygmunta Szmidtów, Annę Sochalską, Marię Wilczek i Annę Buczek.

Po uroczystościach przodownicy wyruszyli autokarami na zwiedzanie województwa łódzkiego. Na trasach turystów z Polski gorąco przyjęły Oddziały PTTK z ich prezesami: Jackiem Ziółkowskim w Łęczycy, Robertem Starzyńskim w Zgierzu i Stanisławem Rymarczykiem w Zduńskiej Woli. Dzień zakończono w Muzeum Kinematografii w Łodzi na turystycznej biesiadzie. Przodowników gościła tam Regionalna Organizacja Turystyczna z jego prezesem Sylwestrem Pawłowskim. Tutaj też nastąpiło uroczyste przekazanie laski zlotowej organizatorom przyszłorocznego zlotu w Olsztynie.

- Celami zlotu, oprócz integracji środowiska, były szkolenia, wymiana doświadczeń oraz oczywiście poznanie ciekawych turystycznych miejsc - stwierdzili Zygmunt Szmidt, prezes oddziału PTTK Pabianice oraz Ryszard Mamenas, prezes Oddziału Łódzkiego.

- Zlot wszystkich zaskoczył pięknem Pabianic i Łodzi, tak często omijanych. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni i Ziemia Łódzka przyciągnie turystów - powiedziała Anna Teodorczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pabianic i wiceprezes oddziału PTTK.

- Bez pomocy i zaangażowania wielu działaczy PTTK, w szczególności Klubów Turystyki Pieszej "Aaron" i "Salamandra", Klubu Przwoodników PTTK w Łodzi oraz Klubu Przewodników i Pilotów PTTK w Pabianicach w tym Jolanty Łacwik - Becht, Marii Wilczek, Teresy Ogrodowicz, Zenona Hofmana, Piotra Machlańskiego i wielu innych wspaniałych ludzi, impreza nie nabrałaby takiej wielkiej rangi na skalę kraju - dodał Aleksander Duda, wicekomandor zlotu.

Dzień wcześniej, w piątek, zwiedzano Łódź, a po południu odbyły się obrady zespołów tematycznych: historii i tradycji - prowadzący Adam Szepiel, ds. regulaminów i odznak - Henryk Antkowiak, ds. szlaków - Konrad Bielecki, ds. szkoleń i działalności w środowisku osób niepełnosprawnych - Maria Tkaczyńska i Teresa Trębala, ds. nauczycieli przodowników - Włodzimierz Szafiński, przodownik w miejscu zamieszkania i zakładów pracy - Ryszard Kunce oraz ds. współpracy z Unią Europejską - Adam Gostyński. Tego dnia odbywały się obrady Komisji Turystyki Pieszej PTTK, spotkanie delegatów na Zjazd Krajowy, obrady przodowników z Dolnego Śląska, egzaminy przodownickie, giełda kolekcjonerów i weryfikacja odznak.

Niedziela była dniem uroczystej mszy w bazylice archikatedralnej w Łodzi, podsumowania i wręczenia tytułu "bywalca" zlotowiczom, którzy uczestniczyli w imprezach zlotowych przeszło 20 razy. Szczególnie wyróżniono Teofila Ligęzę, który był na wszystkich dotychczasowych zlotach. Wszyscy odczuli brak ks. Jerzego Pawlika (był w Rumunii) - też uczestnika wszystkich spotkań.

Poza folderami, znaczkami zlotowymi, każdy z uczestników dostał pamiątkową torbę turystyczną z logiem pabianickiego zlotu.


Tekst: Aleksander Duda

Galeria zdjęć ze Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej Łódź - Pabianice 2005 Relacja na stronie Oddziału PTTK Pabianice .


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.